skip to Main Content

Tečaj za viličarista

Tečaj je namenjen voznikom vseh vrst viličarjev (diesel, električnih, plinskih), ki jih srečamo v skladiščih, na deloviščih, v proizvodnji in podobno. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih vozniki viličarjev morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično vožnjo z viličarjem pod vodstvom inštruktorja. Udeležnci, ki uspešno zaključijo usposabljanje, pridobijo pravico upravljati različne tipe viličarjev in prejmejo potrdilo o usposobljenosti za upravljanje viličarjev.

Vsebina tečaja:

Tečaj je razdeljen na teoretični (motoroznanstvo, notranji transport, varnost in zdravje pri delu, varno delo z viličarjem, vzdrževanje viličarja) in praktični del (vožnja in uporaba viličarja).

Informacije o tečaju za viličarista

Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov, vas bomo obvestili o pričetku tečaja za viličarista. Za vse dodatne informacije kot tudi za prijavo, smo vam na voljo preko telefonske številke in elektronske pošte.

Razpisani termini za viličarista

Viličarist

Petek, 1.7.2017

Ob 16:00 uri

Celje

Prijava je možna še:

Pogosta vprašanja

Teoretični preizkus znanja: vrste viličarjev, osnovni deli, priključni elementi, varnostni ukrepi za delo z viličarjem, splošni pogoji za delo z viličarji, prevoz tovorov, pregledi in kontrole viličarja, nevarnosti pri delu z viličarji, stabilnost viličarja, dolžnosti in prepovedi za voznika viličarja, navodilo za delo z viličarji na motorni pogon, notranji transport, motoroznanstvo, postopek pred začetkom dela, pregled transportne poti, stroja, varnostnih naprav, ocena teže tovora, nastavitev opreme, vilic …

Praktični preizkus znanja: demonstracija komand, vsi manevri z viličarjem, prevažanje tovora s strojem skozi razne prostore (ovire v praksi), odlaganje tovora …

Usposabljanje bo potekalo teoretično in praktično. Zgoraj je naveden datum teoretičnega dela. Praktični del in preizkus znanja vožnje bo potekal v terminu, ki bo dogovorjen na seminarju in usklajen z udeleženci.

Udeleženci prejmejo: potrdilo in (po želji) kartico o usposobljenosti za vožnjo viličarja in stroja TGM po ZVZD.

Cena usposabljanja za upravljavca viličarja: 110,00 EUR + DDV.

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top