skip to Main Content

Pogoji nagradne igre L MARK d.o.o. praznuje 20. rojstni dan!

L MARK D.O.O. praznuje svoj 20. rojstni dan! V zahvalo, da VI praznujete z nami, smo vam pripravili nekaj čudovitih daril.

Mesec maj zaseda v srcih vseh nas, ki ustvarjamo L MARK D.O.O., zares posebno mesto. Pred 20 leti smo namreč samostojno stopili na trg kot šola vožnje L MARK D.O.O.. Hvala vam, ki ste zaupali našemu podjetju in našim učiteljem vožnje in bili ali pa ste del naše zgodbe ! V zahvalo MI podarjamo VAM bogat zalogaj rojstnodnevnih daril. Srčno vabljeni k sodelovanju!

Kako sodelovati?

 

V nagradni igri sodelujete tako, da pod objavo Facebook https://www.facebook.com/lmark.solavoznje/ zapišete odgovor na nagradno vprašanje – koliko konj je na sliki. Čas imate do 30. aprila. Nagrajenci bodo objavljeni 1. maja na Facebook strani https://www.facebook.com/lmark.solavoznje/ .

 

  1. Splošne določbe

 

Organizator nagradne igre ‘L MARK D.O.O. praznuje 20. rojstni dan’ (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje L Mark, d.o.o., Kocbekova ulica 2, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).

 

Nagradna igra poteka na Facebook https://www.facebook.com/lmark.solavoznje/ strani L MARK D.O.O. od 24. 4. 2018 do 30.4.2018. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki pravočasno odgovorijo na vprašanje pod objavo nagradne igre.

 

  1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

 

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let.

 

Prevzem nagrad za nagrajence, mlajše od 18 let, bodo morali pisno odobriti njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

 

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec odgovoriti na vprašanje pod Facebook https://www.facebook.com/lmark.solavoznje/ objavo na strani podjetja L Mark d.o.o..

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (pošiljanje dopisnice ali kuverte) nosijo udeleženci nagradne igre.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani.

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju L Mark, d.o.o., Kocbekova ulica 2, 3000 Celje in njihovi ožji družinski člani.

 

  1. Nagrade

 

2 x ura vožnje B kategorije

1x knjiga Dober voznik bom

1x knjiga Kdo ima prednost

 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

 

  1. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

 

Organizator nagradne igre bo 1.5.2018 izžrebal 4 (štiri) nagrajence.

 

Organizator nagradne igre bo z elektronskim žrebom na sedežu podjetja ob prisotnosti tričlanske komisije izvedel elektronski žreb. Izid žreba je naključen.

 

Organizator bo imena in priimke nagrajencev objavil na Facebook strani https://www.facebook.com/lmark.solavoznje/ podjetja do 3.5.2018.

 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (starosti, osebnih podatkov in naslova) lahko organizator zavrne podelitev nagrade.

 

  1. Prevzem nagrad

 

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni preko elektronske pošte ali telefona, ki so jih navedli ob prijavi. Nagrade bodo prevzeli po dogovoru z organizatorjem nagradne igre. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

 

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

 

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 

Organizator s pisnim pozivom ali klicem nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja ali sponzorja nagradne igre. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

 

  1. Varovanje podatkov

 

Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

 

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen svojim podizvajalcem, če bo to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov L Mark, d.o.o., Kocbekova ulica 2, 3000 Celje.

 

  1. Razno

 

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na Facebook strani https://www.facebook.com/lmark.solavoznje/  L Mark, d.o.o., šola vožnje.

 

L Mark d.o.o.

 

Celje, 23.4.2018

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back To Top