skip to Main Content

Izbris kazenskih točk

Za dokončanje programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo mora biti udeleženec prisoten skozi celotno izvedbo tečaja. Po uspešno zaključenem opravljanju programa podjetje L Mark d.o.o. izda potrdilo, ki ga hkrati pošlje udeležencu tečaja kot tudi Ministrstvu za pravosodje, ki dokazuje, da je udeleženec opravil vse predpisane zahteve, nakar se mu lahko v naslednjih dveh letih zniža skupno število kazenskih točk za 4 točke.

Informacije o tečaju za izbris kazenskih točk

Termini za opravljanje tečaja izbris kazenskih točk bodo sprotno objavljeni na strani. Za vse dodatne informacije kot tudi za prijavo, smo vam na voljo preko telefonske številke in elektronske pošte.

Pogosta vprašanja

Vsebina programa za izbris točk je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Teme, ki jih program zajema:

Teoretični del (3-krat po 4 pedagoške ure) – razprava o izkušnjah udeležencev in razlogih za neprimerno vožnjo, tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji, tehnika zaviranja v sili, možne reakcije vozila pri vožnji skozi ovinek in razlogi za zanašanje vozila, pravilno upravljanje vozila, pasivne in aktivne varnostne naprave v avtomobilu, vpliv psihofizičnega stanja voznika na varnost in prometna etika.

Praktični del (6 pedagoških ur) – upravljanje in vodenje vozila, zaviranje v nevarnosti, varnostna razdalja, umikanje nenadni oviri, zaviranje in umikanje nenadni oviri.

Zakonsko določena cena za varno vožnjo – izbris kazenskih točk je 250,00 EUR.

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top