skip to Main Content

Izpit VHF GMDSS

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki ima pridobljeno:

  • potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo.

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let. Pisno prijavo s prilogami vloži na Upravi.

Izpitni program določa teoretični in praktični del. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin izpitnega programa. Praktični del izpita pa obsega pri predmetu delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju preverjanje znanja iz oddajanja in sprejemanja signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske in oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.

Opravljanje tečaja za pristop k izpitu ni obvezno.

Organizirane skupine kandidatov lahko preko svojega pooblaščenca opravljajo praktični del izpita na programskem simulatorju oziroma VHF GMDSS radijski postaji, na kateri so se usposabljali, na drugih izpitnih rokih. Ob prijavi kandidatov na izpit mora pooblaščenec kandidatov sporočiti Upravi, na katerem programskem simulatorju oziroma VHF GMDSS radijski postaji bodo kandidati opravljali izpit. V tem primeru mora Uprava uporabo programskega simulatorja ali VHF GMDSS radijske postaje, odobriti.

VHF GMDSS izpit se opravlja na Upravi RS za pomorstvo.

Informacije o izpitu VHF GMDSS

Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov, vas bomo obvestili o terminu za izpit VHF GMDSS. Za vse dodatne informacije kot tudi za prijavo, smo vam na voljo preko telefonske številke in elektronske pošte.

Razpisani termini za VHF GMDSS

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top