skip to Main Content
Kategorija F

Kategorija F

Kategorija F zajema traktorje in traktorske priklopnike. Traktor je motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da vleče, potiska ali vozi traktorske priključke oziroma se uporablja za njihov pogon ali vleče priklopno vozilo.
Kategorija AM

Kategorija AM

Kategorija AM zajema kolesa z motorjem in lahka štirikolesa. Vozilo ne preseže 49 ccm in hitrosti 45 km/h. Izpit se lahko opravlja s kolesom z motorjem, ki ima klasične prestave ali pa je avtomatik.
Kategorija B

Kategorija B

Kategorija B zajema motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.
Kategorija A

Kategorija A

Kategorija A zajema motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Po prejetem vozniškem dovoljenju za kategorijo A, vam bo dovoljena vožnja vozil kategorij AM, A1, A2 in G.
Back To Top