skip to Main Content

Postani voznik s spremljevalcem

Katere so prednosti vožnje s spremljevalcem?

 • Dodatne izkušnje, veliko praktičnega znanja in oblikovanje vozniških navad,
 • pridobljena samozavest za vožnjo,
 • poleg usposabljanja v šoli vožnje, najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj,
 • manj zvoženih ur v šoli vožnje, manj pritiska pred izpitno vožnjo,
 • spremljevalec z zgledom in nasveti prispeva k osvojitvi vzorcev ravnanja, ki zagotavljajo umirjen, varen in nemoten potek prometa,
 • po statističnih podatkih pomenijo vozniki s spremljevalcem manjše tveganje k nagnjenosti k vpletenosti v prometne nesreče.

Kaj je vožnja s spremljevalcem in zakaj se odločiti zanjo?

»O vožnji s spremljevalcem govorimo, kadar vozi vozilo v cestnem prometu oseba, ki še nima pravice voziti samostojno in jo v vozilu spremlja oseba, ki pri tem ne opravlja dela učitelja vožnje, oba, tako oseba, ki vozi s spremljevalcem, kot spremljevalec, pa pri tem izpolnjujeta predpisane pogoje za takšno obliko udeležbe v cestnem prometu.

V nekaterih državah je vožnja s spremljevalcem namenjena usposabljanju za vozniški izpit, v večini primerov pa ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje oz. nadgrajuje. Tako je tudi pri nas.

Zmanjševanje nagnjenosti k vpletenosti v prometne nesreče je sorazmerno izkušnjam in starosti voznika. Tveganje za prometno nesrečo je največje na začetku samostojne vožnje v prometu. Pri tem pomenijo manjše tveganje začetniki, ki so si pridobili razmeroma veliko izkušenj pri vožnji s spremljevalcem, ki se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj.

Pri vožnji s spremljevalcem si kandidat za voznika motornih vozil nabira izkušnje in oblikuje vozniške navade, zato je pomembno, da spremljevalec z zgledom in nasveti prispeva k usvojitvi vzorcev ravnanja, ki zagotavljajo umirjen, varen in nemoten potek prometa. Spremljevalec s svojimi izkušnjami predvsem pomaga kandidatu, kadar se sooča z njemu novimi in neobičajnimi situacijami ter vpliva na odločitev za umirjen in defenziven slog vožnje, obenem pa mu ne vsiljuje drugačnih znanj in ravnanj kot so tista, ki jih je kandidat usvojil v šoli vožnje. Skrbi tudi za postopen prehod od vožnje v manj zahtevnih okoliščinah k tisti v zahtevnejših. Za dosego pričakovanih koristi naj bi vožnja s spremljevalcem trajala vsaj eno leto in naj bi kandidat pri tem prevozil vsaj 3.000 km.« (Vir: Javna agencija za varnost prometa, 2012-2017)

Pogoji za vožnjo s spremljevalcem

Pogoji za vožnjo s spremljevalcem so določeni v 57. členu Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/2016).

Oseba, starejša od 16 let, sme voziti osebni avtomobil s spremljevalcem, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B,
 • je opravila teoretični del vozniškega izpita,
 • je v šoli vožnje končala praktični del usposabljanja,
 • ji vozniško dovoljenje ni odvzeto,
 • se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
 • se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja,
 • ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu (če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije),
 • jo med vožnjo spremlja spremljevalec,
 • je vozilo označeno s predpisano “L” tablico.

Pod navedenimi pogoji sme oseba voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika,ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.

Oseba, ki bo vozila s spremljevalcem, sme začeti z usposabljanjem v šoli vožnje (tečaj CPP), ko dopolni šestnajst let.

Kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem, mora biti vozilo na levi polovici zadnje strani označeno s predpisano “L” tablico. “L” tablica je kvadratne oblike, velikosti najmanj 178 mm x 178 mm, zelene barve, na njej je črka “L” bele barve in mora odsevati svetlobo. (Vir: Javna agencija za varnost prometa, 2012-2017).

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top