skip to Main Content

Tečaj temeljne poklicne kvalifikacije

Kaj je temeljna poklicna kvalifikacija (T.P.K)?
Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS št. 131/06, z dne 14.12.2006) in Pravilnik o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/07 in 33/08) ter Direktive EU 2003/59-ES ki določa, da mora vsak voznik, tako za prevoz potnikov (za kategorijo D ali E), kot za prevoz blaga (kategorija C in E) pridobiti temeljno kvalifikacijo in se redno usposabljati v skladu s tem zakonom. Pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redna usposabljanja izvajajo pooblaščeni centri, ki jih je pooblastil minister za promet.

Dokazila o opravljeni Temeljni kvalifikaciji bo moral imeti vsak voznik pri sebi na vožnji, in sicer po 10.9.2008 za opravljanje javnih prevozov potnikov z avtobusi, po 10.9.2009 pa za opravljanje javnih prevozov blaga z vozili nad 3.500 kg.

Temeljne kvalifikacije za voznike v cestnem prometu so nadomestile program nacionalnih poklicnih kvalifikacij (tecaj – NPK voznik), ki je veljal do 10.9.2009.

Kakšni so pogoji za pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije?

  • Za prevoz potnikov: starost 23. let in imajo vozniško dovoljenje kategorije D1, D1 + E, D ali D + E.
  • Za prevoz blaga: starost 21. let in imajo vozniško dovoljenje kategorije C1, C1 +E, C ali C + E.

NPK je še vedno aktualna za “mlade voznike”, ki še niso dovolj stari za vožnjo posameznih kategorij, kot tudi za voznike, ki prihajajo iz tretjih držav (zamenjava tujega vozniškega dovoljenja). Dokazilo o strokovni usposobljenosti voznika mlajšega od 23 oziroma 21 let zadostuje in velja opravljena oziroma pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK).

Pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije
Temeljne kvalifikacije pridobi oseba, ki opravi praktični in teoretični izpit pred komisijo Ministrstva za promet.

Opravljanje preizkusa znanja
Temeljno kvalifikacijo si pridobi kandidat s preizkusom znanja, ki obsega teoretični in praktični preizkus.

Teoretični del preizkusa
Teoretični del preizkusa znanja poteka v pisni obliki in traja 180 minut. Izpitna pola je sestavljena iz treh delov. V prvem delu so izbirna vprašanja s ponujenimi več možnimi odgovori med katerimi je samo eden pravilen, v drugem delu so opisna vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor v tretjem delu pa študij primera. K teoretičnemu preizkusu znanja lahko pristopijo kandidati, ki so že opravili praktični preizkus.

Praktični del preizkusa
Prvi del praktičnega izpita vključuje vožnjo z ustreznim vozilom za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora traja najmanj 90 minut. Praktični izpit poteka na cestah izven naselij, na hitrih cestah, na avtocestah in na vseh vrstah mestnih cest, ki predstavljajo različne stopnje težavnosti.

Drugi del praktičnega izpita, ki traja najmanj 30 minut, pa zajema znanja in cilje iz kataloga znanj potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike.

Informacije o tečaju temeljne poklicne kvalifikacije

Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov, vas bomo obvestili o pričetku izvajanja tečaja T.P.K. Za vse dodatne informacije kot tudi za prijavo, smo vam na voljo preko telefonske številke in elektronske pošte.

Razpisani termini za temeljno poklicno kvalifikacijo

Temeljna poklicna kvalifikacija

Petek, 1.7.2017

Ob 16:00 uri

Celje

Prijava je možna še:

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top