skip to Main Content

Tečaj za voditelja čolna

Oseba, ki upravlja čoln (razen čolna z motorjem do 7.35 kW in do 7 m dolžine ali vodni skuter, za katere mora imeti najmanj preizkus znanja za upravljanje s čolnom) mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let. Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let.

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let. Prijavo za pristop k izpitu za voditelja čolna s prilogami vloži na Upravi.

Izpitni program določa teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa. Praktični del izpita pa obsega pri predmetu pravila o izogibanju trčenja na morju preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih, pri predmetu osnove navigacije določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli.

Za pomoč pri učenju so kandidatom na voljo tudi primeri izpitnih vprašanj.

Informacije o tečaju za voditelja čolna

Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov, vas bomo obvestili o pričetku tečaja za voditelja čolna. Za vse dodatne informacije kot tudi za prijavo, smo vam na voljo preko telefonske številke in elektronske pošte.

Razpisani termini za voditelja čolna

Pogosta vprašanja

Tečaj, ki vam pomaga do Izpita za voditelja čolna poteka po programu in zahtevah Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

Področja tečaja za čoln, ki jih pokrivajo Navtični tečaji: osnove navigacije, osnove motoroznanstva, mednarodna pravila o izogibanju trčenja na morju, osnove meteorologije, mornarska dela in veščine, pomorski predpisi.

Tečaj organiziramo in izvajamo skozi celo leto in sicer v treh predavanjih po tri šolske ure, ali v dveh predavanjih po 5 šolskih ur (odvisno od lokacije, kjer se tečaj izvaja).

Tečaj v dolžini 9 šolskih ur v učilnici z uporabo pripomočkov (dve navtični karti, pripomočki za navigacijo, vrvica, …), 76,50 EUR z vključenim 22% DDV.

  • Priročnik za voditelja čolna, 35,00 EUR z vključenim 9,5% DDV.
  • 47,50 EUR plačilo Upravi RS za pomorstvo za izpit (28,00 EUR za pristojbino za opravljanje izpita in 19,50 EUR za upravno takso).

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top