skip to Main Content

Varno delo z motorno žago

Tečaj je namenjen delavcem z motorno žago ali osebam, ki se želijo usposobiti za delo z motorno žago, da bodo v svojem delovnem okolju znali varno uporabljati motorno žago.

Teoretični del

Osnove motorne žage:

 • Vrste, tipi, namen rabe, sestavni deli.
 • Načini vžiganja motorne žage.
 • Vzdrževanje žagalnih delov.
 • Verige (vrste, tipi, brušenje, popravilo).
 • Potrebni pripomočki in orodja pri popravilu in vzdrževanju motorne žage.
 • Goriva in maziva.

Osnove varne sečnje dreves:

 • Delo z motorno žago (splošna pravila).
 • Varnost pri delu (osebna varovalna sredstva).
 • Vrste rezov in načini prežagovanja.
 • Varnost pri prežagovanju.
 • Tehnika podiranja drevja (pripravljalna dela, zasek, podžagovanje).
 • Pripomočki in orodje pri podiranju dreves.
 • Načini podiranja glede na težišče in debelino drevesa.
 • Varnost pri podiranju.
 • Kleščenje z motrno žago (metode): švedska, srednjeevropska in slemenska.
 • Varnostni momenti pri kleščenju.
 • Gozdni red.
 • Lupljenje (beljenje lesa).
 • Video film (tehnika dela z motorno žago).

Pregled motornih žag:

 • Vzdrževanje žagalnih in ostalih delov motorne žage.
 • Preprosta popravila.
 • Regulacija uplinjača.
 • Brušenje verige.

Predstavitev orodij in opreme za varno delo z motorno žago.

Praktični del

Prikaz sečnje dreves po fazah:

 • Vžiganje motorne žage.
 • Pripravljalna dela.
 • Varnostni elementi (izbira smeri podiranja, zasek, podžagovanje).
 • Kleščenje, prežagovanje, gozdni red.

Udeleženci prinesejo na seminar lastne motorne žage napolnjene z gorivom in mazivom!

Informacije o tečaju za varno delo z motorno žago

Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov, vas bomo obvestili o pričetku tečaja za varno delo z motorno žago. Za vse dodatne informacije kot tudi za prijavo, smo vam na voljo preko telefonske številke in elektronske pošte.

Razpisani termini za varno delo z motorno žago

Pogosta vprašanja

Skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 20. člena Zakona o varstvu pred požarom, 59. člena Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil ter 109. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme: splošni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu varstvo pred požarom, teoretični del usposabljanja za varno delo z ročno motorno verižno žago, program praktičnega usposabljanja za varno delo z ročno motorno verižno žago (po dogovoru).

Cena za tečaj je 50,00 EUR z vključenim DDV.

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top