skip to Main Content

Tečaj za viličarista

Tečaj je namenjen voznikom vseh vrst viličarjev (diesel, električnih, plinskih), ki jih srečamo v skladiščih, na deloviščih, v proizvodnji in podobno. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih vozniki viličarjev morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično vožnjo z viličarjem pod vodstvom inštruktorja. Udeležnci, ki uspešno zaključijo usposabljanje, pridobijo pravico upravljati različne tipe viličarjev in prejmejo potrdilo o usposobljenosti za upravljanje viličarjev.

Vsebina tečaja:

Tečaj je razdeljen na teoretični (motoroznanstvo, notranji transport, varnost in zdravje pri delu, varno delo z viličarjem, vzdrževanje viličarja) in praktični del (vožnja in uporaba viličarja).

Informacije o tečaju za viličarista

Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov, vas bomo obvestili o pričetku tečaja za viličarista. Za vse dodatne informacije kot tudi za prijavo, smo vam na voljo preko telefonske številke in elektronske pošte.

Pogosta vprašanja

Teoretični preizkus znanja: vrste viličarjev, osnovni deli, priključni elementi, varnostni ukrepi za delo z viličarjem, splošni pogoji za delo z viličarji, prevoz tovorov, pregledi in kontrole viličarja, nevarnosti pri delu z viličarji, stabilnost viličarja, dolžnosti in prepovedi za voznika viličarja, navodilo za delo z viličarji na motorni pogon, notranji transport, motoroznanstvo, postopek pred začetkom dela, pregled transportne poti, stroja, varnostnih naprav, ocena teže tovora, nastavitev opreme, vilic …

Praktični preizkus znanja: demonstracija komand, vsi manevri z viličarjem, prevažanje tovora s strojem skozi razne prostore (ovire v praksi), odlaganje tovora …

Usposabljanje bo potekalo teoretično in praktično. Zgoraj je naveden datum teoretičnega dela. Praktični del in preizkus znanja vožnje bo potekal v terminu, ki bo dogovorjen na seminarju in usklajen z udeleženci.

Udeleženci prejmejo: potrdilo in (po želji) kartico o usposobljenosti za vožnjo viličarja in stroja TGM po ZVZD.

Cena usposabljanja za upravljavca viličarja: 110,00 EUR + DDV.

Premalo informacij? Imate vprašanje? Ne odlašajte. Pišite nam še danes!

Back To Top